ภารกิจผู้บริหาร
    ปฏิทินผู้บริหาร
    หนังสือเวียน/สั่งการ
    สรุปมติ ครม.
    สรุปการประชุม ครม.
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
    ประชุมประจำเดือน
    ประชุม กบจ.
    ประชุมกลุ่มล้านนา
Cockpit
    33 ตัวชี้วัด
    ตัวชี้วัดเสริม
    ตัวชี้วัด กพร. ปี 55
    ตัวชี้วัด กพร. ปี 54
    ตัวชี้วัด กพร. ปี 53
    ตัวชี้วัด กพร. ปี 52
    ตัวชี้วัด กพร. ปี 51
    ตัวชี้วัด กพร. ปี 50
    ตัวชี้วัด กพร. ปี 49
    ตัวชี้วัด กพร. ปี 48
    ตัวชี้วัด กพร. ปี 47


จำนวนผู้เยี่ยมชม
นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2549
  สถานการณ์มลพิษทางอากาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวประกวดราคา

  Links

คะแนนประเมินตนเองปี55
 
สินค้าเฝ้าระวัง
(สนง.เศรษฐกิจการเกษตร)
 
สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเมืองเชียงใหม่
 
IT Learning
    คู่มือการใช้งานArcview 3.3
    คู่มือการใช้งาน MapInfo7.0
    สรุปคีย์ลัดของ Window XP

Welcome To Chiangmai Provincial Operation Center

สงวนลิขสิทธิ์ 2549 ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่
พัฒนาโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5311-2713
e-mail : info@chiangmaipoc.net